Dokumenty ke stažení

Vážený stavebníku, na této stránce jsou mj. umístěny i „Formulář předběžných otázek pro zadání projektu k …“. Soubor těchto otázek by měl být zodpovězen v rámci zadávacích informací pro seriózní a rychlé vypracování projektové dokumentace. Těšíme se na setkání s Vámi a byli bychom potěšeni Vaším rozhodnutím svěřit nám realizaci projektové dokumentace k Vašim stavbám.

Rovněž zde naleznete základní dokumenty týkající se naší společnosti, osvědčení a profesní autorizace a v neposlední řadě, i důležité formuláře, které oceníte při cestě za získáním uzemního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Formuláře předprojektová příprava

Formulář předběžných otázek – RODINNÝ DŮM

Formulář předběžných otázek pro zadání projektu pro rodinný dům.

Formulář předběžných otázek – PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Formulář předběžných otázek pro zadání projektu pro průmyslové stavby.

Formulář předběžných otázek – ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY

Formulář předběžných otázek pro zadání projektu pro zemědělské stavby.

Poradenství

Jak plánovat zimoviště masného skotu

Kvalitní chov masného skotu má svá specifika, která je potřeba zvažovat při plánování investic do stájových technologií a staveb.

Jak žádat o stavební povolení

Jednou ze základních a hned na začátku zodpovězených otázek musí být na jaké stavby a práce potřebujete stavební povolení, kdy postačí stavebnímu úřadu ohlášení, případně jaké stavby nevyžadují žádnou komunikaci se stavebním úřadem?

Jak vybírat vhodný pozemek

Základní informací při výběru pozemku je, že stavět se dá sice téměř kdekoli, ale volba vhodného pozemku může generovat takovou úsporu v realizační ceně stavby, že může být volba jiného pozemku i za cenu navýšení jeho ceny podružnou záležitostí.

Výpisy, registrace, osvědčení

Výpis z ŽR

Výpis ze živnostenského rejstříku pro společnost APROZ K & K s.r.o.

Výpis z OR

Výpis z obchodního rejstříku pro společnost APROZ K & K s.r.o.

Osvědčení ČKAIT o autorizaci Ing. Jakub Kratochvíl

Osvědčení o autorizaci pro Ing. Jakuba Kratochvíla pro obor “Pozemní stavby”.

Registrace k DPH

Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty