O nás

Společnost APROZ K & K s.r.o. vznikla v únoru 2015 jako praktické a logické vyústění dlouhodobé spolupráce samostatných projekčních a obchodních činností stavitele, technologa a projektanta pozemních staveb. V tomto novém týmu jsme již schopni realizovat Vaše projekty v celém rozsahu a „na klíč“.

Proč považujeme nové složení našeho týmu za logické i praktické?

  • Naše dosavadní praxe kombinují praktické i ryze projekční zkušenosti a proto je naší prioritou projektová dokumentace stavby dobře proveditelné a ve svém užitku praktické. Nečekejte od nás katalog staveb, ale klidně se pojeďme společně podívat na obdobné stavby již zrealizované a pohovořme s investory o jejich praktických zkušenostech s jejich užíváním.
  • Můžeme poskytovat komplexní služby – zajistíme pro Vás nejen projektovou dokumentaci potřebnou ke stavebnímu povolení, inženýring při jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebních řízení, ale v případě Vašeho zájmu i poradenskou a technickou pomoc při jejich realizaci i s ohledem na dostupné dotace.
  • Rozumná cena – svou práci chápeme jako prostředek k finančnímu zabezpečení svých rodin bez ambice rychlého zbohatnutí. Spolupráci organizujeme v etapách, na které jsou smluvní ceny kalkulovány dílčím způsobem a je proto po dohodě možné ukončit práce i v průběhu spolupráce.
  • Přizpůsobivost – je snadno odhalitelné, že nás tato práce baví a proto se neohlížíme za každou minutou strávenou konzultacemi a diskusemi nad Vaším projektem. Nemáme pevnou pracovní dobu a nejsme svázáni povinností spolupráce s žádnými potenciálními dodavateli. Nesedíme stále u pracovního stolu, rádi Vás navštívíme a svou cestu rovnou spojíme s prohlídkou objektu či pozemku, kterého se Vaše záměry týkají.
  • Spolupracujeme výhradně se zkušenými a námi prověřenými partnery.
  • Držíme termíny – je naším zájmem vtáhnout Vás do úzké a efektivní spolupráce vedoucí k rychlé shodě na vhodném řešení a následné rychlé realizaci projektové dokumentace v reálně stanoveném termínu.
  • Považujeme se pouze za jakési „průvodce“ problematikou projekce Vašeho záměru. Respektujeme, že v řadě praktických skutečností jsou Vaše zkušenosti skutečně prožité a často i draze zaplacené. Naším úkolem je skloubit tyto Vaše zkušenosti se známými technickými možnostmi a nabídnout Vám projekční řešení, které se co nejvíce přiblíží Vaší představě funkčnosti za současného splnění legislativních povinností a možnosti úspěšného proplutí často otravně byrokratickým procesem územních a stavebních řízení.
  • Dlouhodobost spolupráce – naším zájmem je navázání dlouhodobé spolupráce, proto Vás budeme povzbuzovat v náhledu na Vaše záměry i s ohledem na možný budoucí rozvoj a rozšiřování plánovaných investic.
  • Nepodléháme neověřeným módním trendům – tyto sledujeme, ale je naším zájmem doporučovat pouze ty novinky, o kterých získáme praktické informace a o jejichž přínosnosti jsme osobně přesvědčeni.
  • Objektivnost – očekávejte od nás vstřícný a kreativní přístup k Vašim záměrům a současně, prosím, případně přijměte i naše slušné, ale jasné NE k realizacím projektů, které budeme považovat za funkčně nevhodné, technicky neproveditelné nebo právně neobhajitelné.

Za společnost APROZ K & K s.r.o. se na spolupráci s Vámi těší

ing. Miloslav KOSOBUD & ing. Jakub KRATOCHVÍL