Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je nedílnou součastí procesu celé stavby. Naše projekční kancelář nabízí pro své klienty v rámci inženýrské činnosti následující služby:

  • zaměření stávajícího stavu objektů a následné vyhotovení dokumentace stávajícího stavu
  • jednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí pro získání souhlasných stanovisek s projektovou dokumentací
  • zpracování kontrolních rozpočtů staveb
  • autorský dozor v průběhu výstavby
  • technický dozor v průběhu výstavby