Projekční činnost

Projektovou dokumentaci na níže uvedené druhy staveb zpracováváme jak k novostavbám, tak k rekonstrukcím a to v různých etapách spolupráce. Především jde o projekční činnost, ale i inženýrskou činnost nebo poradenství.

V rámci projekční činnosti nabízíme klientům zpracovávní těchto typů dokumentací: 

 • investiční studie dle požadavků investora, dle přání i s rámcovou kalkulací
 • dokumentace stávajícího stavu
 • dokumentace bouracích a přípravných prací
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro realizaci stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení

Na jaké typy staveb se zaměřujeme?

Projekční činnost nabízíme především pro tyto typy staveb

 • Stavby pro zemědělství různého charakteru

  STAVBY ZEMĚDĚLSKÉ

  Pro zemědělský obor nabízíme zpracování projektů pro stáje skotu, koní, drůbeže, hnojiště, silážní jámy, sklady, seníky ale i administrativní zázemí nebo novostavby či rekonstrukce celých farem.

  Stavby pro zemědělství, zpracování projektové dokumentace
 • Rodinné domy a bytová výstavba

  STAVBY PRO BYDLENÍ

  Nabízíme zpracování individuálních projektů rodinných domů, bytových domů, selských usedlostí, ale i garáží, chat a dalších objektů.

  Rodiinné domy, byty. chalupy, zpracování projektové dokumentace
 • Stavby admistrativních budovy a skladů

  PRŮMYSLOVÉ STAVBY

  Pro průmyslový obor nabízíme zpracování projektů skladů, výrobních hal i administrativních budov. Přístavby skladových a opravárenských hal a stavby podobného charakteru. 

  Admistrativní budovy, haly a sklady, zpracování projektové dokumentace
 • Dopravní a vodohospodářské stavby menšího rozsahu

  STAVBY SPECIÁLNÍ

  V rámci oboru dopravních staveb nabízíme zpracování jednodušších dopravních projektů pro – dopravní sjezdy objektů, lesní, polní a účelové cesty, parkoviště. V rámci oboru vodohospodářských staveb nabízíme zpracování retenčních a vsakovacích nádrží, krajinných tůní.

  Dopravní stavby, zpracování projektové dokumentace

Kontaktujte nás

JSME TU PRO VÁS

V případě, že poptáváte zpracování projektu na některý z výše uvedených typů staveb, nebo potřebujete více informací o naší projekční činnosti, inženýrské činnosti nebo o službách v oblasti poradenství, neváhejte a kontaktujete nás.